ΕΓΧΡΩΜΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΓΓΕΙΩΝ

Γιώργος Μ. Χατζαντώνης MD

Γεώργιος Μ. Χατζαντώνης MD

Ειδικός Αγγειοχειρουργός & Ενδαγγειακός Χειρουργός
Εξειδικευμένος στη Χειρουργική του Διαβητικού Ποδιού

ΕΓΧΡΩΜΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΓΓΕΙΩΝ

Τι είναι ο υπέρηχος ;

Ο υπέρηχος είναι ηχητικό κύμα με συχνότητες υψηλότερες από το ανώτερο ακουστικό όριο της ανθρώπινης ακοής. Ο υπέρηχος δεν διαφέρει από τον “κανονικό” (ακουστό) ήχο στις φυσικές του ιδιότητες, εκτός από το ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να τον ακούσουν

Η υπερηχοτομογραφία είναι μια διαγνωστική τεχνική ιατρικής απεικόνισης βασισμένη σε υπερήχους που χρησιμοποιείται για την απεικόνιση μυών, τενόντων και πολλών εσωτερικών οργάνων για την καταγραφή του μεγέθους, της δομής και τυχόν παθολογικών βλαβών με τομογραφικές εικόνες σε πραγματικό χρόνο, χωρίς ιονίζουσα ακτινοβολία. Άρα, είναι ασφαλής μέθοδος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην κύηση.

Εφαρμογές στην αγγειοχειρουργική

Εκτιμά τη ροή του αίματος εντός των αγγείων, τη μορφολογία του τοιχώματός τους και μας δίνει τη δυνατότητα να διακρίνουμε τις αθηρωματικές πλάκες , τη σύστασή τους, τα ανευρύσματα, αλλά και αιμοδυναμικά σημαντικές στενώσεις, είτε απόφραξη . Έτσι γίνεται η διάγνωση των παθολογιών των αγγείων και η σωστή θεραπευτική προσέγγιση και αντιμετώπισή τους. Στα ελληνικά είθισται να το ονομάζουμε “τρίπλεξ αγγείων

Color Duplex καρωτίδων και σπονδυλικών αρτηριών

Εκτίμηση ροής του αίματος και ύπαρξης στενώσεων, αθηρωματικών πλακών, απόφραξης. Αθηρωμάτωση και στένωση των αρτηριών αυτών αυξάνει τον κίνδυνο για εγκεφαλικό επεισόδιο.

Color Duplex κοιλιακής αορτής

Εκτίμηση του τοιχώματος του αγγείου, ύπαρξης ανευρύσματος της κοιλιακής αορτής, ρήξης, αθηρωμάτωσης.

Color Duplex νεφρικών αρτηριών

Έλεγχος των νεφρικών αρτηριών και της νεφρικής αιμάτωσης. Εκτίμηση πιθανών στενώσεων, οι οποίες οδηγούν σε υπέρταση.

Color Duplex μεσεντέριων αρτηριών

Εκτίμηση ύπαρξης στένωσης, απόφραξης των αρτηριών αυτών, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μεσεντέριο ισχαιμία, που είναι δυνατόν να προκαλέσει νέκρωση του εντέρου.

Color Duplex αρτηριών και φλεβών κάτω άκρων

  • Αρτηρίες : Διάκριση αθηρωμάτωσης, στένωσης, απόφραξης και περιφερικής αγγειοπάθειας.
  • Φλέβες : Εκτίμηση μορφολογίας φλεβών διάγνωση φλεβικής ανεπάρκειας ( επιπολής ή εν τω ΄βαθει) αλλά και της εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης

Χαρτογράφηση και παρακολουθηση αγγειακής προσπελάσης ( “φίστουλα”)

Προετοιμασία ασθενούς προ αιμοκαθαρσης με καθορισμό το σημείο τοποθέτησης αλλά και το είδος της αγγειακής προσπέλασης (π.χ αυτόλογη ή με μόσχευμα, στον αγκώνα ή στον καρπό). Παρακολούθησης ροής της ¨φίστουλα¨ , εκτίμηση στένωσης και ανευρύσματος αυτής.

Διαβάστε ακόμα

ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΓΓΕΙΩΝ

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα:
Πέμπτη:

17:30 – 21:00
17:30 – 21:00

Διαβάστε ακόμα...