Χρόνια Φλεβική Ανεπάρκεια (Χ.Φ.Α.) – Κιρσοί Κάτω Άκρων

Γιώργος Μ. Χατζαντώνης MD

Γεώργιος Μ. Χατζαντώνης MD

Ειδικός Αγγειοχειρουργός & Ενδαγγειακός Χειρουργός
Εξειδικευμένος στη Χειρουργική του Διαβητικού Ποδιού

Χρόνια Φλεβική Ανεπάρκεια (Χ.Φ.Α.) – Κιρσοί Κάτω Άκρων

Πώς εμφανίζονται οι κιρσοί;

Οι φλέβες είναι αγγεία χαμηλής πιέσεως που συλλέγουν και προωθούν το αίμα από τα διάφορα όργανα και τα άκρα του σώματος μας προς την καρδιά (δεξιές κοιλότητες). Το φλεβικό σύστημα των άκρων αποτελείται από το επιπολής (επιφανειακό) και το εν τω βάθει. Πρωταγωνιστές του επιπολής δικτύου είναι η μείζων και η ελάσσων σαφηνής φλέβα.

Η αδυναμία των φλεβών των κάτω άκρων να προωθήσει το αίμα ορίζεται ως φλεβική ανεπάρκεια. Η αδυναμία αυτή οφείλεται κυρίως σε βαλβιδική ανεπάρκεια και είναι είτε ιδιοπαθούς (χαλάρωση συνδετικού ιστού του βαλβιδικού τοιχώματος) είτε επίκτητης αιτιολογίας (μετά από θρόμβωση, ανατομικές ανωμαλίες κτλ.).

Η Χρόνια Φλεβική Ανεπάρκεια (Χ.Φ.Α) είναι μια νόσος του σύγχρονου δυτικού κόσμου και παρατηρείται συχνότερα σε γυναίκες.

Στα αρχικά στάδια της Χ.Φ.Α. οι ασθενείς παραπονιούνται για αίσθημα βάρους και κόπωσης στα πόδια έπειτα από όρθια ή καθιστική θέση μεγάλης διάρκειας. Οι κιρσοί φλέβες εμφανιζοναι ως οφιοειδής διατεμένες φλέβες κυρίως στο εσωτερικό του ποδιού. Σε προχωρημένα στάδια παρατηρούνται νυχτερινές κράμπες, οιδήματα στα πόδια καθώς και αλλοιώσεις στο δέρμα ( μελάγχρωση, έλκη).

Κάποιες από της επιπλοκές της Χ.Φ.Α. είναι η επιπολής θρομβοφλεβίτιδα, που είναι πιο συχνή και εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση.

Η διάγνωση της είναι κλινική ενώ ο βαθμός και ο ανατομικός προσδιορισμός της ανεπάρκειας γίνεται με τη βοήθεια έγχρωμου υπερηχοτομογραφήματος (color Duplex). Σε περιπτώσεις μεταθρομβωτικού συνδρόμου χρησιμοποιείται σήμερα και η μαγνητική ή αξονική φλεβογράφια.

Η Θεραπεία των κιρσών

Η θεραπεία της χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας και των κιρσών ενδείκνυται για θεραπευτικούς, προληπτικούς αλλά και αισθητικούς λόγους και είναι συντηρητική και επεμβατική, ανάλογα με το στάδιο της ανεπάρκειας.

Η συντηρητική θεραπεία περιλαμβάνει τη χορήγηση κάποιων φλεβοτονικών φαρμάκων για την ανακούφιση των συμπτωμάτων, την ελαστική συμπίεση, την τακτική άσκηση ( ποδηλασία, βάδιση, κολύμβηση) καθώς και την απώλεια βάρους.

Η επεμβατική θεραπεία περιλαμβάνει την κλασσική χειρουργική φλεβεκτομή ή κιρσεκτομή, την σκληροθεραπεία, την σύγκλειση/θερμοπληξία με λέιζερ ή ραδιοκύματα (EVLA, RFC) και την σύγκλειση με κυανοακρυλική κολλα για φλέβες.

Ανάλογα με την κατάσταση υγείας και την επιθυμία του ασθενούς, την ανατομική πορεία και το μέγεθος φλέβας που ανεπαρκεί συνιστάται και η αντίστοιχη θεραπεία. Οι τριχοειδείς ευρυαγγείες και οι δικτυωτοί κιρσοί μπορούν να αντιμετωπιστούν με υγρή σκληροθεραπεία ή ραδιοκύματα χαμηλής συχνότητας.

ΧΦΑ – Σκληροθεραπεία

Σε περιπτώσεις ανεπάρκειας της μείζονος ή ελάσσονος σαφηνούς φλέβας και κιρσούς άνω των 3 χιλιοστών μπορεί να χρησιμοποιηθούν οι ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές με θερμοπληξία με λέιζερ ή ραδιοκύματα.

Η παραπάνω τεχνικές διενεργούνται ύπο υπερηχοτομογραφική καθοδήγηση με χορήγηση τοπικής αναισθησίας. Η κλασσική χειρουργική κιρσεκτομή σε συνδυασμό με μινι-φλεβεκτομή των ανεπαρκούντων κλάδων γίνεται ύπο ολική ή τοποπεριοχική νάρκωση.

ΧΦΑ – Λέιζερ
Μίνι Φλεβεκτομή κιρσών

Έπειτα από μια επιτυχημένη επεμβατική θεραπεία της πάσχουσας φλέβας είναι απαραίτητη η ελαστική συμπίεση με κάλτσες διαβαθμισμένης πίεσης για τουλάχιστον 2-4 εβδομάδες. Ο λόγος είναι η μείωση του μετεγχειρητικού αιματώματος, του πόνου και το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα. Αντιπηκτική αγωγή χορηγειται μέχρι πλήρης φόρτιση του άκρου.

Κάθε τεχνική έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και εν τέλει ποια τεχνική θα χρησιμοποιηθεί έχει να κάνει με την κατάσταση υγείας και την επιθυμία του ασθενούς. Και στις δυο περιπτώσεις υπάρχει ένα ποσοστό 7-10% επανεμφάνισης των κιρσών σε βάθος 3-5 χρόνων. Γι’ αυτό το λόγο συνίσταται μετεγχειρητικός υπερηχοτομογραφικος έλεγχος έπειτα απο οποιαδήποτε επέμβαση.

ΟΡΙΣΜΟΙ
ΤηλεαγγεικτασίεςΔιατεταμένα, ενδοδερμικά φλεβίδια διαμέτρου < 1 mm.
Δικτυόμορφες φλέβεςΔιαταμένες, κυανόχρωμες υποδερμικές φλέβες διαμέτρου 1-3 mm
Φλεβικοί κιρσοίΥποδόριες διατεταμένες φλέβες διαμέτρου > 3 mm
Τριχοειδέις Κιρσοί

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα:
Πέμπτη:

17:30 – 21:00
17:30 – 21:00