Διαβητικό πόδι-Δυσμορφίες των δάκτυλων

Γιώργος Μ. Χατζαντώνης MD

Γεώργιος Μ. Χατζαντώνης MD

Ειδικός Αγγειοχειρουργός & Ενδαγγειακός Χειρουργός
Εξειδικευμένος στη Χειρουργική του Διαβητικού Ποδιού

Διαβητικό πόδι-Δυσμορφίες των δάκτυλων

Δυσμορφίες δακτύλων

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που παίζουν ρόλο στην δημιουργία ελκών του άκρου διαβητικού ατόμου είναι η περιφερική νευροπάθεια. ( αισθητική, κινητική και αυτόνομη). Τα ατομα με περιφερική νευροπάθεια έχουν 7πλασια αύξηση κίνδυνου ανάπτυξης διαβητικού έλκους.


Φυσιολογική δομή των τενόντων και της άρθρωσης του δακτύλου

Ο συνδυασμός των παραπάνω τριών κατηγοριών νευροπάθειας άρει τον προστατευτικό μηχανισμό του ποδιού και οδηγεί στην αλλαγή της αρχιτεκτονικής του ποδιού και των δάκτυλων με τελική έκφανση τη δημιουργία ελκών.


Τυπική δυσμορφία με εξάρθρωση της μεταταρσοφαλλαγγικής άρθρωσης, μετακίνηση του προστατευτικού λιπώδους ιστου και πελματιαία προβολή τηε κεφαλής του μεταταρσίου οστού

Οι δυσμορφίες αυτές αλλάζουν τη στατική του ποδιού, έχοντας ως επακόλουθο την αυξημένη διαλείπουσα πίεση πέραν των φυσικών ορίων ανοχής στην πελματιαία επιφάνεια των δομικών στοιχείων του ποδιού. Αποτέλεσμα είναι η δημιουργία τοπικού οιδήματος, αιματώματος και εν συνέχεια η ρήξη του δέρματος και η εξέλκωση.

Οι συνηθέστερες παραμορφώσεις είναι :

  • Σφυροδακτυλία
  • Γαμψοδακτυλία
  • Βλαισός μέγας δάκτυλος
  • Charcot foot

Ο ρόλος της μικροχειρουργικής άκρου ποδός

Σε περίπτωση της παραπάνω δυσμορφίας το έλκος εμφανίζεται συνήθως στην πελματιαία επιφάνεια της τελευταίας φάλαγγας.  Εδώ η θεραπεία περιλαμβάνει συνήθως μια απλή τενοτομή του τένοντα του καμπτήρα του δακτύλου. (flexor digitorum longus).  Πρόκειται για μια ελάχιστα επεμβατική, διαδερμική μεθοδο που πραγματοποιείται ακόμα και με τη χρήση βελόνας  (16 G ή μεγαλύτερη). Σκοπός είναι να χαλαρώσει η περιφερική φάλαγγα, να ευθειαστεί το δακτυλο και να έρθει σε φυσιολογική θέση. Μετεγχειρητικά τοποθετείται  ενας μικρός επίδεσμος, κρατώντας την περιφερική φάλαγγα στην ευθεία θέση για 2 εβδομάδες. Η τοπική αναισθησία δεν είναι απαραίτητη σε νευροπαθητικό διαβητικό ασθενή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από οποιαδήποτε επέμβαση στον άκρο πόδα διαβητικού ασθενή οφείλεται να προηγηθεί έλεγχος για επαρκή αιμάτωση των δάκτυλων. Σε περίπτωση νευροισχαιμικού έλκους πρώτα πραγματοποιείται η επαναιμάτωση του ποδιού και έπειτα ακολουθεί η επανορθωτική μικροχειρουργική των δυσμορφιών.

Πηγη εικόνων: International Advances in Foot and Ankle Surgery, Surgical Treatment of Hammer Toe, Claw Toe, and Mallet Toe Deformity- Angela Simon.

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα:
Πέμπτη:

17:30 – 21:00
17:30 – 21:00