Φλεβοθρόμβωση

Γιώργος Μ. Χατζαντώνης MD

Γεώργιος Μ. Χατζαντώνης MD

Ειδικός Αγγειοχειρουργός & Ενδαγγειακός Χειρουργός
Εξειδικευμένος στη Χειρουργική του Διαβητικού Ποδιού

Φλεβοθρόμβωση

Τι είναι και πώς δημιουργείται;

Είναι η δημιουργία θρόμβου αίματος μέσα σε μία φλέβα που έχει ως αποτέλεσμα την απόφραξη του φλεβικού δικτύου. Μπορεί να συμβεί είτε στις επιπολής (επιφανειακές), είτε στις εν τω βάθει φλέβες των άνω ή κάτω άκρων. Το χρόνο υπολογίζονται περίπου με 50-100 νέα περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους και η συχνότητα της νόσου αγγίζει το 60% σε άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω. Ο μηχανισμός με τον οποίο δημιουργείται περιλαμβάνει κάποιο από τα παρακάτω : φλεβική στάση, διαταραχή της πηκτικότητας του αίματος, τραυματισμό του φλεβικού ενδοθηλίου.

Ορισμένοι παράγοντες που ευνοούν την εμφάνισή της είναι :

 • Παρατεταμένη κατάκλιση και ακινησία. (Για παράδειγμα, σε ασθενείς κλινήρεις λόγω εγκεφαλικού επεισοδίου,χειρουργικής επέμβασης,κατάγματος ή άλλης πάθησης αλλά και κατά τη διάρκεια πολύωρων ταξιδιών).
 • Θρομβοφιλία
 • Χειρουργικές επεμβάσεις. (Ιγυναικολογικές και ορθοπεδικές).
 • Τραύμα
 • Εγκυμοσύνη
 • Αντισυλληπτικά φάρμακα
 • Η ενδοφλέβια χορήγηση φαρμάκων
 • Οι ενδοφλέβιοι καθετήρες
 • Καρκίνος
 • Ύπαρξη κιρσών στα κάτω άκρα
 • Συγγενείς διαταραχές πηκτικότητας ( θρομβοφιλία)
 • Λοιμώξεις ( COVID-19)
 • Αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο ( π.χ σε ασθενείς συστηματικό ερυθηματώδη λύκο)
 • Φαινόμενα εξωτερικής πίεσης των φλέβων

Κλινική εικόνα

Επιπολής φλεβική θρόμβωση ή επιπολής θρομβοφλεβιτιδα

Χαρακτηρίζεται από τοπικό πόνο και ευαισθησία, ερύθημα, αυξημένη θερμότητα της περιοχής του δέρματος και ψηλαφητή (κάποιες φορές σκληρή) διόγκωση της επιφανειακής φλέβας κύριως στην εσώτητα του μηρού ή στην περιοχή της γάμπας.

Εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση

Συνήθως είναι ασυμπτωματική. Όμως όταν υπάρχουν συμπώματα, τα κυριότερα είναι ο πόνος (αυθόρμητα ή κατά την ψηλάφηση) και το οίδημα, το πρήξιμο δηλαδή του πάσχοντος σκέλους.

Επιπλοκές

Σχηματισμός θρόμβου στη φλέβα
 • Η πνευμονική εμβολή, δηλαδή η αποκόλληση του θρόμβου από το περιφερικό φλεβικό δίκτυο και η μετακίνησή του μέσω της αιματικής κυκλοφορίας και η ενσφήνωσή του τελικά σε κάποιο αιμοφόρο αγγείο των πνευμόνων προκαλώντας οξύ πόνο στο στήθος και ξαφνικό αίσθημα δύσπνοιας. Μπορεί να εμφανιστεί σε ποστοστό 30-40%.
 • Το μεταθρομβωτικό σύνδρομο είναι μια μακροπρόθεσμη επιπλοκή που θα εμφανίσει το 23-60% των ασθενών με φλεβοθρόμβωση μέσα στα πρώτα 2 χρόνια και εκδηλώνεται με συμπτώματα Χρόνιας Φλεβικής Ανεπάρκειας, όπως : πόνος,οίδημα, κιρσούς και φλεβικά έλκη.
Μεταθρομβωτικό Σύνδρομο

Διάγνωση

 • Color Duplex υπερηχογράφημα των φλεβών : είναι η εξέταση εκλογής
 • Αξονική αγγειογραφία / Μαγνητική αγγειογραφία
 • Εργαστηριακός αιματολογικός έλεγχος.

Θεραπεία

Επιπολής θρομβοφλεβίτιδα:

Χορήγηση τοπικών μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων, χρήση κάλτσας διαβαθμισμένης συμπίεσης ή ελαστική περίδεση . Η χορήγηση αντιπηκτικής αγωγής εξαρτάται από την έκταση του θρόμβου και επέκταση του στο εν τω βάθει φλεβικό δίκτυο. Σπάνια, χρειάζεται χειρουργική αφαίρεση του θρόμβου.

Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση :

Χορήγηση αντιπηκτών φαρμάκων και η εφαρμογή ειδικών καλτσών διαβαθμισμένης ελαστικής συμπίεσης. Σπάνια σε περιπτώσεις με εκτεταμένες λαγονομηριαίες θρομβώσεις εφαρμόζεται φαρμακομηχανική θρομβόλυση ή θρομβεκτομή μέσω καθετήρα.

Φίλτρο κάτω κοίλης φλέβας : στόχος του είναι η πρόληψη της πνευμονικής εμβολής και τοποθετείται όταν αντενδείκνυται η χορήγηση αντιπηκτικής αγωγής.

Επιπλέον συνιστάται η διερεύνηση της αιτιολογίας της θρόμβωσης με περαιτέρω έλεγχο για υποκέιμενο νόσημα (κακοήθεια, θρομβοφιλία κτλ.)

Χρήση κάλτσας διαβαθμισμένης συμπίεσης

Σύνδρομο May Thurner

Ανατομικά η αριστερή κοινή λαγόνια φλέβα συμπιέζεται από την δεξιά κοινή λαγόνια αρτηρία. Η συνεχιζόμενη αυτή συμπίεση προκαλεί την αλλοίωση του εσωτερικού τοιχώματος στην λαγόνια φλέβα οδηγώντας σε στένωση και  σε θρόμβωση. Θεωρείται σημαντική αιτία της αριστερής λαγονομηριαίας φλεβικής θρόμβωση και υπολογίζεται ότι εμφανίζεται σε 20-40% των ασθενών με θρόμβωση.

Η διάγνωση σε πρώιμα στάδια είναι αρκετά δύσκολη και συνήθως γίνεται όταν έχει εγκατασταθεί ήδη ο θρόμβος. Κλινικά οι  ασθενείς έχουν οίδημα κάτω άκρων και βιώνουν πόνο κατά την έντονη άσκηση στους μηρό. Αυτός ο πόνος συνήθως περνά με την ανύψωση του ποδιού.

Η διάγνωση γίνεται με τη χρήση μαγνητικής ή αξονικής φλεβογραφίας

Η αποκατάσταση είναι κυρίως ενδοαγγειακή με τοποθέτηση φλεβικού ενδονάρθηκα (stent) στην περιοχή της στενωμένης φλέβας, είτε έπειτα από θρομβεκτoμή της φλέβας είτε έπειτα από αποδρομή της θρόμβωσης.

Ο ασθενής μετά την ελαχιστά επεμβατικά πράξη θα πρέπει να λάβει αντιπηκτική αγωγή για κάποιο χρονικό διάστημα.

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα:
Πέμπτη:

17:30 – 21:00
17:30 – 21:00